Books about Lönnrot, Elias, 1802-1884. Kanteletar (sorted alphabetically)