Ainajushi

Aiyuezhuren

Akutagawa, Ryunosuke, 1892-1927

Almario, Rosauro, 1886-1933

Amado, Ismael A.

Anderson, J. D. (James Drummond), 1852-1920

Anonymous

An, Ping Qiu

Arishima, Takeo, 1878-1923

Arnot, Robert, 1860-

Aśvaghosha, 80?-150?

Atheling, William

See: Pound, Ezra, 1885-1972

Ayscough, Florence Wheelock, 1878-1942

Bai, Juyi, 772-846

Bai, Xingjian, 776-826

Baiyundaoren

Balagtas, Francisco, 1788-1862

Baltazar, Francisco

See: Balagtas, Francisco, 1788-1862

Banyunyou

Baowenglaoren

Bashō, Matsuo

See: Matsuo, Bashō, 1644-1694

Beal, Samuel, 1825-1889

Beckwith, Martha Warren, 1871-1959

Benneville, James S. De (James Seguin)

See: De Benneville, James S. (James Seguin)

Bethge, Hans, 1876-1946

Bishop of Waiapu

See: Williams, W. L. (William Leonard), 1829-1916

Bixian, Zou

Bloomfield, Leonard, 1887-1949

Budd, Charles

Calderón, Sofronio G., 1878-1954?

Caomangchen

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Cao, Xueqin, 1717?-1763

Cao, Zhi, 192-232

Carlyle, Thomas, 1795-1881

Chang, Nan-chuang

See: Zhang, Nanzhuang

Chang, Pu-i

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

Chang, Shih-cheng

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

Ch'ao, Ching-yü

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Ch'ao, I-tao

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Jingyu

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Shuozhi

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Yidao

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chen, Chen, 1608?-

Cheng, Yunsheng

Chen, Hongmo, 1474-1555

Chen, Jiru, 1558-1639

Chen, Lang, active 18th century

Chen, Liang, 1143-1194

Chen, Xiaoshan

See: Chen, Lang, active 18th century

Chichidaoren

See: Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

Chih-heng-shan-jen

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Chou, Chi

See: Zhou, Qingyuan, active 16th century-17th century

Chu, Ming-shih

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Chung-ku-tzu

See: Xiong, Damu, active 16th century

Chu, Renhu, active 1675-1695

Collado, Diego, -1638

Confucius, 551 BC-479 BC

Cortes, Fausta

Courteille, Abel Pavet de

See: Pavet de Courteille, Abel, 1821-1889

Cranmer-Byng, L. (Launcelot), 1872-1945

Croffot, Jay William

See: Crofoot, Jay William, 1874-1960

Crofoot, Jay William, 1874-1960

Cruz, Francisco Balagtas y de la

See: Balagtas, Francisco, 1788-1862

Cuihandaoren

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Cui, Xiangchuan, active 1836

Dai, Zhen, 1724-1777

Darmesteter, James, 1849-1894

De Benneville, James S. (James Seguin)

De Courteille, Abel Pavet

See: Pavet de Courteille, Abel, 1821-1889

De la Cruz, Francisco Balagtas y

See: Balagtas, Francisco, 1788-1862

De los Reyes, Angel

De Los Reyes, Isabelo Florentino

See: Reyes y Florentino, Isabelo de los, 1864-1938

De los Santos, Epifanio, 1871-1928

De Morant, G. Soulié (Georges Soulié)

See: Soulié de Morant, G. (Georges), 1878-1955

De Tavera, T. H. Pardo (Trinidad Hermenegildo Pardo)

See: Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925

Dickins, F. Victor (Frederick Victor), 1838-1915

Doi, Kochi, 1886-

Don Belong

See: Reyes y Florentino, Isabelo de los, 1864-1938

Donglugukuangsheng, active 17th century

Dongshanyunzhongdaoren

Dongyuyishi

See: Wu, Xuan, active 18th century

Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

Edkins, Joseph, 1823-1905

Emerson, Nathaniel Bright, 1839-1915

Encarnacion, Juan Felis de la

See: Félix de la Encarnación, Juan, 1806-1879

Fang, Ju-hao

See: Qingxidaoren, active 17th century

Fang, Lüxian

See: Qingxidaoren, active 17th century

Félix de la Encarnación, Juan, 1806-1879

Feng, Menglong, 1574-1646

Fenollosa, Ernest, 1853-1908

Fletcher, H. J. (Henry James), 1868-1933

Florentino, Isabelo de los Reyes y

See: Reyes y Florentino, Isabelo de los, 1864-1938

Fokker, Abraham Anthony, 1862-1927

Francia, José R.

Francisco, G. B. (Gabriel Beato), 1860?-

Fujiwara, Murasaki

See: Murasaki Shikibu, 978?-

Fu, Ling

Gao, Ming, 1306?-1359

Gautier, Judith, 1845-1917

Ge, Tianmin

Gibb, Elias John Wilkinson, 1857-1901

Giles, Herbert Allen, 1845-1935

Giles, Lionel, 1875-1958

Gisbert, Mateo

Guan, Hanqing, 1210?-1298?

Gujunyangren

See: Chen, Lang, active 18th century

Guoluren

See: Zhang, Nanzhuang

Guo, Pu, 276-324

Guwuyanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Haleole, S. N.

Hammer-Purgstall, Joseph, Freiherr von, 1774-1856

Han, Bangqing, 1856-1894

Hanshangmengren, active 19th century

Han, Ying, active 150 B.C.

Hearn, Lafcadio, 1850-1904

Hengtangtuishi, 1711-1778

Hong, Sheng, 1645-1704

Hong-tou-pe-lien-cheng

See: Liu, E, 1857-1909

Hou, Zhong Yi

Hsiao-hsiao-sheng

See: Xiaoxiaosheng

Hsiao, T'ung

See: Xiao, Tong, 501-531

Hsi-hua-chu-jen

See: Xihuazhuren

Hsin, Liang-shih

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Hsin, Wen-fang

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Hsiung, Chung-ku

See: Xiong, Damu, active 16th century

Hsiung, Ta-mu

See: Xiong, Damu, active 16th century

Hsü, Chen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Hsün, Chung-yü

See: Xun, Yue, 148-209

Huayangsanren, 1610?-1675?

Hung, Pai-hsi

See: Hong, Sheng, 1645-1704

Ignacio, Cleto R.

Inouye, Jukichi, 1862-1929

I-pai-chu-jen

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Irles, Juan Villagonzalo

Ivens, W. G. (Walter George), 1871-

Iwado, Z. Tamotsu, 1891?-1946

Izumi Shikibu, 974?-

Jaeschke, H. A. (Heinrich August)

See: Jäschke, H. A. (Heinrich August), 1817-1883

Jäschke, H. A. (Heinrich August), 1817-1883

Jäscke, H. A. (Heinrich August)

See: Jäschke, H. A. (Heinrich August), 1817-1883

Jennings, William, 1847-1927

Jikongguanzhuren

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

Jiménez, Pedro

Jinghuyisou

See: Chen, Lang, active 18th century

Jingtianzhuren

Ji, Yun, 1724-1805

Joly, H. Bencraft, 1857-1898

Julien, Stanislas, 1797-1873

Juqizi, active 17th century

Juxizhuren

See: Juqizi, active 17th century

Kafu, Nagai

See: Nagai, Kafu, 1879-1959

Kaku, Boku

See: Guo, Pu, 276-324

Kasalo

See: Reyes y Florentino, Isabelo de los, 1864-1938

Koizumi, Yakumo

See: Hearn, Lafcadio, 1850-1904

Kong, Shangren, 1648-1718

Kuo-lu-jen

See: Zhang, Nanzhuang

Kuperman, Leon

Ku-wu-yen-shui-san-jen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Kwak, Pak

See: Guo, Pu, 276-324

La Cruz, Francisco Balagtas y de

See: Balagtas, Francisco, 1788-1862

Langhuanshanqiao, active 18th century-19th century

Legge, James, 1815-1897

Leon, Pascual de, 1893-1958

Liang Zhaoming tai zi

See: Xiao, Tong, 501-531

Li, Bai, 701-762

Li, Boyuan, 1867-1906

Li, Chunfang, active 17th century

Lifengmuzhenshanren

See: Yu, Da, -1884

Li, He, 790-816

Li, Jen-shing

Ling, Chucheng

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

Ling, Mengchu, 1580-1644

Ling, Xuanfang

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

Lingyanqiaozi

Li, Qingzhao, 1081-1141?

Li, Ruzhen, 1763?-1830?

Li, Shangyin, 813-858

Li, Tian Yi

Liu, Cun Ren

Liu, E, 1857-1909

Liu, Ji, 1311-1375

Liu, Shao, active 3rd century

Liu, Xie, 465?-522?

Liu, Yong, jin shi 1034

Liu, Zhang

Li, Xiuxing, jin shi 1715

Li, Ya-ko

See: Legge, James, 1815-1897

Li, Yu, 1611-1680?

Li, Yü-hsiu

See: Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

Li, Zhi Zhong

Li, Ziqian

See: Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

López, Norberto Romuáldez y

See: Romuáldez, Norberto, 1875-1941

Lopez, Pantaleón S., 1872-1912

Los Reyes y Florentino, Isabelo de

See: Reyes y Florentino, Isabelo de los, 1864-1938

Los Santos, Epifanio de

See: De los Santos, Epifanio, 1871-1928

Lowell, Amy, 1874-1925

Lu, Can, 1494-1551

Lucio y Bustamante, M., 1842-1893

Luo, Guanzhong, 1330?-1400?

Luo, Li-chian

Luopodaoren

Luo, Zhenyu, 1866-1940

Lü, Sheng

Lu, Xixing, 1520-1606

Lu, Xun, 1881-1936

Lu, You, 1125-1210

Lyall, Leonard Arthur, 1867-

MacNair, Florence Wheelock Ayscough

See: Ayscough, Florence Wheelock, 1878-1942

Ma, Dongli

See: Ma, Zhiyuan, 1250?-1324?

Mahidhara Ramamohan Rao

See: Ramamohan Rao, Mahidhara, 1909-2000

Manen, Johan van, 1877-1943

Mariano, Patricio, 1877-1935

Masamune, Hakuchō, 1879-1962

Mason, Walter George, 1820-1866

Mathews, R. H. (Robert Hamilton), 1841-1918

Matsuo, Bashō, 1644-1694

Maunsell, Robert, 1810-1894

Maxwell, William Edward, Sir, 1846-1897

Ma, Zhiyuan, 1250?-1324?

McIntosh, Gilbert

McNair, Florence Wheelock

See: Ayscough, Florence Wheelock, 1878-1942

Medrano, Pura

Mencius, 372? BC-289? BC

  • 孟子 (Chinese) (as Author)

Mendès, Judith

See: Gautier, Judith, 1845-1917

Mengzi

See: Mencius, 372? BC-289? BC

Ming, I

Mingjiaozhongren

Ming Xuanzong, Emperor of China, 1399-1435

Miyamori, Asataro, 1869-1952

Miyoshi, Shoraku, 1696?-1772?

Mo, Langzi, pseud.

Morante, José

Morant, G. Soulié de (Georges Soulié)

See: Soulié de Morant, G. (Georges), 1878-1955

Mori, Yasotaro, 1882-1959

Mountain, Plum Rocky

Müller, F. Max (Friedrich Max), 1823-1900

Murai, Gensai, 1864-1927

Murasaki Shikibu, 978?-

Mushanokoji, Saneatsu, 1885-1976

Mu, Shiying

  • 公墓 (Chinese) (as Author)

Muzhenshanren

See: Yu, Da, -1884

Nagai, Kafu, 1879-1959

Nalan, Xingde, 1655-1685

Namiki, Senryu, 1695-1751

Nanbeiheguanshizhe

Nanhuyanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Nanong, Balbino B.

Nanyuedaoren

Natsume, Soseki, 1867-1916

Oe Masamune no Musume

See: Izumi Shikibu, 974?-

Omori, Annie Shepley

Ouyang, Xiu, 1007-1072

Ozaki, Yei Theodora

Paglinawan, Mamerto

Pao-weng-lao-jen

See: Baowenglaoren

Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925

Pascual, Andrés

Pavet de Courteille, Abel, 1821-1889

Pavie, Théodore, 1811-1896

Pinghuazhuren

Po, Chü-i

See: Bai, Juyi, 772-846

Po, Guo

See: Guo, Pu, 276-324

Pott, F. L. Hawks (Francis Lister Hawks), 1864-1947

Pound, Ezra, 1885-1972

Purgstall, Joseph Hammer, Freiherr von

See: Hammer-Purgstall, Joseph, Freiherr von, 1774-1856

Pu, Songling, 1640-1715

Puyaizhuren

See: Juqizi, active 17th century

Qingxidaoren, active 17th century

Qingxincairen

Qi, Zhiping

Quyuan

Raimundo, Carlos B.

Ramamohan Rao, Mahidhara, 1909-2000

Rama, Vincente, 1887-1956

Rao, Mahidhara Ramamohan

See: Ramamohan Rao, Mahidhara, 1909-2000

Rawlinson, Frank Joseph, 1871-1937

Reyes, Angel de los

See: De los Reyes, Angel

Reyes y Florentino, Isabelo de los, 1864-1938

Ridley, William, 1819-1878

Rihaku

See: Li, Bai, 701-762

Rivera, Jose Maria, 1882-

Rizal, José, 1861-1896

Roke, G. D.

Romuáldez, Norberto, 1875-1941

Ronquillo y Valdez, Carlos, 1877-1941

Ruan, Dacheng, 1587-1646

Sakurai, Joji, 1858-1939

Sale, George, 1697?-1736

Santiago Vela, Gregorio de, 1865-

Santos Cristóbal, Epifanio de los

See: De los Santos, Epifanio, 1871-1928

Sasaki, Kuni, 1883-1964

Sato, Haruo, 1892-1964

Schloss, Arthur David

See: Waley, Arthur, 1889-1966

Senzenken

See: Takeda, Izumo, 1691-1756

Sequera, Mariano

Sevilla, Jose N., 1880-1946

Shakespeare, William, 1564-1616

Shan, Ben

Shao, Binru

Shen, Fu, 1763-1808?

Shen, Jiji, 740?-800?

Shen, Kuo, 1031-1095

Shen, Qifeng, 1741-

  • 諧鐸 (Chinese) (as Author)

Shi, Hui

Shi, Nai'an, 1290?-1365?

Shi, Yukun, active 19th century

Shoupuweng

See: Juqizi, active 17th century

Sickert, Oswald, 1828-1885

Silvanto, Reino, 1883-1943

Silva, Reino

See: Silvanto, Reino, 1883-1943

Sima, Rangju, active 4th century B.C.

Song, Wu

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Soulié de Morant, G. (Georges), 1878-1955

Spear, Richard L.

Ssu-ma, Jang-chü

See: Sima, Rangju, active 4th century B.C.

Starkweather, Chauncey C. (Chauncey Clark), 1851-1922

Stopes, Marie Carmichael, 1880-1958

Su'anzhuren, active 18th century

Sugawara no Takasue no Musume, 1008-

Suiyuanlaoren

See: Yuan, Mei, 1716-1798

Su, Manshu, 1884-1918

Sung, Wu

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Sun, Ximeng

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

Sun, Zhu

See: Hengtangtuishi, 1711-1778

Su, Shi, 1037-1101

Su, Xun, 1009-1066

Takahashi, Kazutomo, 1862-1931

Takeda, Izumo, 1691-1756

Takeo, Arishima

See: Arishima, Takeo, 1878-1923

Tang, Xianzu, 1550-1616

Tanizaki, Jun'ichiro, 1886-1965

Tanmengdaoren

Tao, Qian, 372?-427

Tao, Yuanming

See: Tao, Qian, 372?-427

Tavera, Trinidad Hermenegildo Pardo de

See: Pardo de Tavera, T. H. (Trinidad Hermenegildo), 1857-1925

Te Manihera

See: Maunsell, Robert, 1810-1894

Tenggu, Guxiang, 1880-1919

Tianhuazangzhuren

Tianranchisou

Tianzhuisheng

Tiehuashanren

Tojosato, Tooguu

See: Tooguu, Tojosato, 1894-1927

Tolentino, Aurelio, 1867-1915

Tong, Tchong-chou

See: Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

Tongyuanzi

Tooguu, Tojosato, 1894-1927

Tsui-li-yen-shui-san-jen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Tuason, Joaquín, 1843-1908

Tung, Chung-shu

See: Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

Tung-yü-i-shih

See: Wu, Xuan, active 18th century

Unknown

Valmonte, Engracio L., 1889-

Van Manen, Johan

See: Manen, Johan van, 1877-1943

Varian, George, 1865-1923

Various

Vela, Gregorio de Santiago

See: Santiago Vela, Gregorio de, 1865-

Von Hammer, Joseph

See: Hammer-Purgstall, Joseph, Freiherr von, 1774-1856

Von Purgstall, Joseph Hammer, Freiherr

See: Hammer-Purgstall, Joseph, Freiherr von, 1774-1856

Waley, Arthur, 1889-1966

Walter, Judith

See: Gautier, Judith, 1845-1917

Wang, Guowei, 1877-1927

Wang, Ji, -1796?

Wang, Jia, active 4th century

Wang, Junqing

Wang, Mian, 1287-1359

Wang, Shifu, 1260-1316

Wang, Shizhen, 1526-1590

Wang, Shizhen, 1634-1711

Wang, Shouren

See: Wang, Yangming, 1472-1529

Wang, Xiu mei

Wang, Xiumei

Wang, Yangming, 1472-1529

Wang, Yiming

Wang, Yinglin, 1223-1296

Wang, Yisun, -1290?

Wang, Zinian

See: Wang, Jia, active 4th century

Wei, Jiao, 1483-1543

Wei, Zi'an, 1819-1874

Weng, Gui

Wenkang, active 1842-1851

Wenying, active 11th century

Wenzel, H. (Heinrich), 1855-1893

Williams, W. L. (William Leonard), 1829-1916

Wilson, Epiphanius, 1845-1916

Wolf, Edwin, 1911-1991

Wolff, John U.

Woyoudaoren

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

Wu, Chengquan, active 1695-1711

Wu, Chien-jen

See: Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Ching-so

See: Wu, Jingsuo, active 16th century

Wu, Ching-tzu

See: Wu, Jingzi, 1701-1754

Wu, Dazhi, active 1678-1695

Wu, Gongchen

See: Huayangsanren, 1610?-1675?

Wuhangyeke

Wu, Hengzhang

See: Wu, Xuan, active 18th century

Wu, Hsüan

See: Wu, Xuan, active 18th century

Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Jingsuo, active 16th century

Wu, Jingzi, 1701-1754

Wu, Ju-chung

See: Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

Wu, Ming Shi

Wu, Peiquan

Wu, Ruzhong

See: Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

Wuseshizhuren, ju ren 1738

Wu, Woyao

See: Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Xuan, active 18th century

Wu, Yanren

See: Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Yitang, active 19 century

Xiao, Qi

Xiaoquan, Bayun

See: Hearn, Lafcadio, 1850-1904

Xiao, Tong, 501-531

Xiaoxiaosheng

Xie, Taofang

Xihuazhuren

Xihuyuyinzhuren

Xingshijushi

Xin, Liangshi

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Xin, Qiji, 1140-1207

Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Xiong, Damu, active 16th century

Xiong, Zhonggu

See: Xiong, Damu, active 16th century

Xi, Zhousheng

See: Pu, Songling, 1640-1715

Xuan, Ding, 1832-1880?

Xueqiaozhuren

Xu, Ling, 507-583

Xun, Yue, 148-209

  • 申鑒 (Chinese) (as Author)

Xun, Zhongyu

See: Xun, Yue, 148-209

Xu, Qiutao

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Xu, Ren Tu

Xu, Shukui

See: Wuseshizhuren, ju ren 1738

Xu, Zhen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Xu, Zhenya, 1889-1937

Yan, Danqiu

See: Yan, Yu, active 12th century

Yangchunzi

See: Wu, Jingsuo, active 16th century

Yang, Danyou

See: Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

Yang, Erzeng, active 17th century

Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

Yang, Lisheng

Yang, Shenglu

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Yang, Tan-yu

See: Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

Yanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Yanxiayishi

Yanxiazhuren, active 18th century

Yan, Yiqing

See: Yan, Yu, active 12th century

Yan, Yu, active 12th century

Yan, Zhitui, 531-591

Yeats, W. B. (William Butler), 1865-1939

Yen, Chieh

See: Yan, Zhitui, 531-591

Yen-hsia-chu-jen

See: Yanxiazhuren, active 18th century

Yen, Yü

See: Yan, Yu, active 12th century

Ye, Zi, 1912?-1939

  • 豐收 (Chinese) (as Author)

Yibaizhuren

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Yinmeishanren

Yisuo

Yoshida, Masao

Youhuanyusheng

Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Yuan, Mei, 1716-1798

Yuan, Weizhi

See: Yuan, Zhen, 779-831

Yuan, Zhen, 779-831

Yu, Da, -1884

Yu, Dafu, 1896-1945

  • 沉沦 (Chinese) (as Author)

Yue, Fei, 1103-1142

Yue, Jun, 1766-1814

Yulinglaoren, active 18th century

Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

Yu, Wanchun, 1794-1849

Zeng, Pu, 1872-1935

Zhang, Buyi

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

Zhang, Chao, 1650-

Zhang, Dai, 1597-1679

Zhang, Nanzhuang

  • 何典 (Chinese) (as Author)

Zhang, Ni

  • 棋經 (Chinese) (as Author)

Zhang, Shizheng, active 11th century

Zhang, Yingyu, active 16th century-17th century

Zhang, Zhuo, 660?-740?

Zhao, Chongzuo, active 934-965

Zhaoming tai zi

See: Xiao, Tong, 501-531

Zhao, Yi, 1727-1814

Zheng, Chuhui, jin shi 834

Zhihengshanren

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Zhongguzi

See: Xiong, Damu, active 16th century

Zhong, Rong, active 502-519

Zhou, Qingyuan, active 16th century-17th century

Zhou, Shuren

See: Lu, Xun, 1881-1936

Zhou, Xingsi, -521

Zhu, Mingshi, 1260-1340

Zhu, Xi, 1130-1200

Zhu, Zumou, 1857-1931

Zucker, A. E. (Adolf Eduard), 1890-1971

Zuiliyanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Zuiyueshanren, active 1804-1876

Zuohuasanren

Zuoqiu, Ming

  • 左傳 (Chinese) (as Author)

Zuoteng, Chunfu

See: Sato, Haruo, 1892-1964

మహీధర రామమోహనరావు

See: Ramamohan Rao, Mahidhara, 1909-2000

三好松洛

See: Miyoshi, Shoraku, 1696?-1772?

並木千柳

See: Namiki, Senryu, 1695-1751

五色石主人

See: Wuseshizhuren, ju ren 1738

井上十吉

See: Inouye, Jukichi, 1862-1929

佐々木邦

See: Sasaki, Kuni, 1883-1964

佐藤春夫

See: Sato, Haruo, 1892-1964

俞萬春

See: Yu, Wanchun, 1794-1849

俞達

See: Yu, Da, -1884

元微之

See: Yuan, Zhen, 779-831

元稹

See: Yuan, Zhen, 779-831

兰陵笑笑生

See: Xiaoxiaosheng

凌蒙初

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

劉勰

See: Liu, Xie, 465?-522?

劉基

See: Liu, Ji, 1311-1375

劉璋

See: Liu, Zhang

劉邵

See: Liu, Shao, active 3rd century

劉鶚

See: Liu, E, 1857-1909

半雲友

See: Banyunyou

南北鶡冠史者

See: Nanbeiheguanshizhe

南岳道人

See: Nanyuedaoren

司馬穰苴

See: Sima, Rangju, active 4th century B.C.

名教中人, pseud.

See: Mingjiaozhongren

吟梅山人

See: Yinmeishanren

吳乘權

See: Wu, Chengquan, active 1695-1711

吳大職

See: Wu, Dazhi, active 1678-1695

吳敬所

See: Wu, Jingsuo, active 16th century

吳敬梓

See: Wu, Jingzi, 1701-1754

吳沛泉

See: Wu, Peiquan

吳璿

See: Wu, Xuan, active 18th century

吳航野客

See: Wuhangyeke

吳貽棠

See: Wu, Yitang, active 19 century

吳趼人

See: Wu, Jianren, 1866-1910

吴承恩

See: Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

周清源

See: Zhou, Qingyuan, active 16th century-17th century

周興嗣

See: Zhou, Xingsi, -521

和泉式部

See: Izumi Shikibu, 974?-

單本

See: Shan, Ben

嗤嗤道人

See: Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

嚴羽

See: Yan, Yu, active 12th century

土井光知

See: Doi, Kochi, 1886-

坐花散人

See: Zuohuasanren

墨浪子

See: Mo, Langzi, pseud.

夏目 漱石

See: Natsume, Soseki, 1867-1916

天然痴叟

See: Tianranchisou

天花藏主人

See: Tianhuazangzhuren

天赘生

See: Tianzhuisheng

嫏嬛山樵

See: Langhuanshanqiao, active 18th century-19th century

孔子

See: Confucius, 551 BC-479 BC

孟子

See: Mencius, 372? BC-289? BC

孫希孟

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

孫洙

See: Hengtangtuishi, 1711-1778

宋无

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

宣鼎

See: Xuan, Ding, 1832-1880?

宮森麻太郎

See: Miyamori, Asataro, 1869-1952

岩堂, 保

See: Iwado, Z. Tamotsu, 1891?-1946

岳飛

See: Yue, Fei, 1103-1142

崔象川

See: Cui, Xiangchuan, active 1836

左丘明

See: Zuoqiu, Ming

庾嶺勞人

See: Yulinglaoren, active 18th century

張南莊

See: Zhang, Nanzhuang

張岱

See: Zhang, Dai, 1597-1679

張師正

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

張應俞

See: Zhang, Yingyu, active 16th century-17th century

張擬

See: Zhang, Ni

張潮

See: Zhang, Chao, 1650-

張鷟

See: Zhang, Zhuo, 660?-740?

徐枕亞

See: Xu, Zhenya, 1889-1937

徐陵

See: Xu, Ling, 507-583

惜花主人

See: Xihuazhuren

愛月主人

See: Aiyuezhuren

憂患餘生

See: Youhuanyusheng

戴震

See: Dai, Zhen, 1724-1777

抱甕老人

See: Baowenglaoren

文康

See: Wenkang, active 1842-1851

文瑩

See: Wenying, active 11th century

施惠

See: Shi, Hui

施耐庵

See: Shi, Nai'an, 1290?-1365?

旅生

See: Lü, Sheng

明宣宗

See: Ming Xuanzong, Emperor of China, 1399-1435

晁以道

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

晁景迂

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

晁說之

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

曹植

See: Cao, Zhi, 192-232

曹雪芹

See: Cao, Xueqin, 1717?-1763

曾樸

See: Zeng, Pu, 1872-1935

有島武郎

See: Arishima, Takeo, 1878-1923

朱名世

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

朱熹

See: Zhu, Xi, 1130-1200

朱祖謀

See: Zhu, Zumou, 1857-1931

李伯元

See: Li, Boyuan, 1867-1906

李修行

See: Li, Xiuxing, jin shi 1715

李商隱

See: Li, Shangyin, 813-858

李春芳

See: Li, Chunfang, active 17th century

李毓秀

See: Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

李汝珍

See: Li, Ruzhen, 1763?-1830?

李清照

See: Li, Qingzhao, 1081-1141?

李漁

See: Li, Yu, 1611-1680?

李白

See: Li, Bai, 701-762

李賀

See: Li, He, 790-816

村井弦斎

See: Murai, Gensai, 1864-1927

東山雲中道人

See: Dongshanyunzhongdaoren

東魯古狂生

See: Donglugukuangsheng, active 17th century

松尾 芭蕉

See: Matsuo, Bashō, 1644-1694

柳永

See: Liu, Yong, jin shi 1034

桃花扇

See: Kong, Shangren, 1648-1718

桜井錠二

See: Sakurai, Joji, 1858-1939

楊力生

See: Yang, Lisheng

楊景〓

See: Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

楊爾曾

See: Yang, Erzeng, active 17th century

樂鈞

See: Yue, Jun, 1766-1814

櫻井錠二

See: Sakurai, Joji, 1858-1939

歐陽脩

See: Ouyang, Xiu, 1007-1072

正宗白鳥

See: Masamune, Hakuchō, 1879-1962

武田出雲

See: Takeda, Izumo, 1691-1756

武者小路実篤

See: Mushanokoji, Saneatsu, 1885-1976

永井荷風

See: Nagai, Kafu, 1879-1959

汪寄

See: Wang, Ji, -1796?

沈复

See: Shen, Fu, 1763-1808?

沈括

See: Shen, Kuo, 1031-1095

沈既濟

See: Shen, Jiji, 740?-800?

沈起鳳

See: Shen, Qifeng, 1741-

泉式部

See: Izumi Shikibu, 974?-

洪升

See: Hong, Sheng, 1645-1704

洪昇

See: Hong, Sheng, 1645-1704

清溪道人

See: Qingxidaoren, active 17th century

湯顯祖

See: Tang, Xianzu, 1550-1616

烟霞逸士

See: Yanxiayishi

煙霞主人

See: Yanxiazhuren, active 18th century

熊大木

See: Xiong, Damu, active 16th century

王一鳴

See: Wang, Yiming

王冕

See: Wang, Mian, 1287-1359

王嘉

See: Wang, Jia, active 4th century

王國維

See: Wang, Guowei, 1877-1927

王士禛

See: Wang, Shizhen, 1634-1711

王子年

See: Wang, Jia, active 4th century

王實甫

See: Wang, Shifu, 1260-1316

王應麟

See: Wang, Yinglin, 1223-1296

王沂孫

See: Wang, Yisun, -1290?

王濬卿

See: Wang, Junqing

王秀梅

See: Wang, Xiumei

王陽明

See: Wang, Yangming, 1472-1529

白居易

See: Bai, Juyi, 772-846

白行簡

See: Bai, Xingjian, 776-826

白雲道人

See: Baiyundaoren

石玉昆

See: Shi, Yukun, active 19th century

程允升

See: Cheng, Yunsheng

穆時英

See: Mu, Shiying

竹田出雲

See: Takeda, Izumo, 1691-1756

笑笑生

See: Xiaoxiaosheng

紀昀

See: Ji, Yun, 1724-1805

納蘭性德

See: Nalan, Xingde, 1655-1685

紫式部

See: Murasaki Shikibu, 978?-

羅振玉

See: Luo, Zhenyu, 1866-1940

羅貫中

See: Luo, Guanzhong, 1330?-1400?

翁桂

See: Weng, Gui

艾衲居士

See: Ainajushi

芥川龍之介

See: Akutagawa, Ryunosuke, 1892-1927

荀悅

See: Xun, Yue, 148-209

菅原孝標女

See: Sugawara no Takasue no Musume, 1008-

菊畦子

See: Juqizi, active 17th century

華陽散人

See: Huayangsanren, 1610?-1675?

萧统

See: Xiao, Tong, 501-531

落魄道人

See: Luopodaoren

葉紫

See: Ye, Zi, 1912?-1939

葛天民

See: Ge, Tianmin

董仲舒

See: Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

蒲松齡

See: Pu, Songling, 1640-1715

蕭統

See: Xiao, Tong, 501-531

蕭綺

See: Xiao, Qi

藤谷古香

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

蘅塘退士

See: Hengtangtuishi, 1711-1778

蘇庵主人

See: Su'anzhuren, active 18th century

蘇曼殊

See: Su, Manshu, 1884-1918

蘇洵

See: Su, Xun, 1009-1066

蘇軾

See: Su, Shi, 1037-1101

蘧园

See: Quyuan

袁枚

See: Yuan, Mei, 1716-1798

褚人穫

See: Chu, Renhu, active 1675-1695

西湖漁隱主人

See: Xihuyuyinzhuren

評花主人

See: Pinghuazhuren

謝桃坊

See: Xie, Taofang

谷崎潤一郎

See: Tanizaki, Jun'ichiro, 1886-1965

貪夢道人

See: Tanmengdaoren

趙崇祚

See: Zhao, Chongzuo, active 934-965

趙翼

See: Zhao, Yi, 1727-1814

辛文房

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

辛棄疾

See: Xin, Qiji, 1140-1207

通元子

See: Tongyuanzi

邗上蒙人

See: Hanshangmengren, active 19th century

邵彬儒

See: Shao, Binru

郁達夫

See: Yu, Dafu, 1896-1945

郭璞

See: Guo, Pu, 276-324

鄒必顯

See: Bixian, Zou

鄭處誨

See: Zheng, Chuhui, jin shi 834

醉月山人

See: Zuiyueshanren, active 1804-1876

醒世居士

See: Xingshijushi

鍾嶸

See: Zhong, Rong, active 502-519

鐵華山人

See: Tiehuashanren

關漢卿

See: Guan, Hanqing, 1210?-1298?

阮大铖

See: Ruan, Dacheng, 1587-1646

陳亮

See: Chen, Liang, 1143-1194

陳忱

See: Chen, Chen, 1608?-

陳朗

See: Chen, Lang, active 18th century

陳洪謨

See: Chen, Hongmo, 1474-1555

陳繼儒

See: Chen, Jiru, 1558-1639

陶潛

See: Tao, Qian, 372?-427

陸游

See: Lu, You, 1125-1210

陸粲

See: Lu, Can, 1494-1551

陸西星

See: Lu, Xixing, 1520-1606

雪樵主人

See: Xueqiaozhuren

雲陽嗤嗤道人

See: Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

靈巖樵子

See: Lingyanqiaozi

青心才人

See: Qingxincairen

静恬主人

See: Jingtianzhuren

韓嬰

See: Han, Ying, active 150 B.C.

韓邦慶

See: Han, Bangqing, 1856-1894

頤瑣

See: Yisuo

顏之推

See: Yan, Zhitui, 531-591

馬致遠

See: Ma, Zhiyuan, 1250?-1324?

馮夢龍

See: Feng, Menglong, 1574-1646

高明

See: Gao, Ming, 1306?-1359

高橋, 一知

See: Takahashi, Kazutomo, 1862-1931

魏子安

See: Wei, Zi'an, 1819-1874

魏校

See: Wei, Jiao, 1483-1543

魯迅

See: Lu, Xun, 1881-1936

鴛湖煙水散人

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

齊治平

See: Qi, Zhiping